Neva Solar olarak müşterilerimize Trafo kapasitesi, arazi ve çatı etütleri, keşif, statik ve mimari proje, kurulacak güç tespit edilmesi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti sağlıyoruz

Trafo Kapasitesi Danışmanlığı:

Elektrik enerjisi üretimi için gerekli olan trafo kapasitesinin belirlenmesi.

Mevcut elektrik altyapısının incelenerek optimize edilmesi.

Arazi ve Çatı Etütleri Danışmanlığı:

Güneş enerjisi sistemlerinin kurulması için en uygun arazi ve çatı alanlarının belirlenmesi.

Detaylı etüt çalışmalarıyla güneşin optimum kullanımını sağlayacak konumlandırmaların yapılması.

Keşif Danışmanlığı:

Enerji ihtiyaçlarını belirleyerek, müşterinin özel gereksinimlerine uygun çözümlerin keşfi.

Fizibilite çalışmaları ve saha ziyaretleri ile projenin gerçekleştirilebilirliğinin değerlendirilmesi.

Statik ve Mimari Proje Danışmanlığı:

Güneş enerjisi sistemlerinin statik ve mimari projelerinin oluşturulması.

Yapısal analizler ve tasarımlarla projenin dayanıklılığının ve estetik görünümünün sağlanması.

Kurulacak Güç Tespiti Danışmanlığı:

Enerji ihtiyaçlarına uygun olarak kurulacak güç miktarının belirlenmesi.

İhtiyaca yönelik optimum enerji çözümlerinin tasarlanması